Disclaimer voor Fitnowlogy.com

Robin Ellerstrom en Sjoerd Ulrich, Fitnowlogy , hierna te noemen Fitnowlogy, verleent u hierbij toegang tot Fitnowlogy.com publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Fitnowlogy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Fitnowlogy.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.Beperkte aansprakelijkheid

Fitnowlogy spant zich in om de inhoud van Fitnowlogy.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Fitnowlogy.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fitnowlogy. In het bijzonder zijn alle prijzen op Fitnowlogy.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Fitnowlogy.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fitnowlogy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fitnowlogy. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fitnowlogy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van Fitnowlogy.com op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Wanneer Fitnowlogy gebruik maakt van individuele elementen waarbij de auteursrecht niet bij Fitnowlogy zelf ligt, zal dit correct worden vermeld om zo verwarring te voorkomen.Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens grotendeels via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd